Mua sắm sản phẩm văn phòng phẩm là một trong những công việc hàng ngày của bộ phận hành chính nhân sự trong doanh nghiệp. Bộ phận này chịu trách nhiệm sử dụng và bảo quản những sản phẩm văn phòng phẩm một cách chuẩn xác để giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo tiến độ công việc của doanh nghiệp.

Có kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm

Để lên kế hoạch mua dụng cụ văn phòng phẩm cho doanh nghiệp, bộ phận hành chính nhân sự nên viết hết các nhu cầu mà phòng ban cần và lên phương án cho những văn phòng phẩm cần mua. Điều này giúp kiểm soát số lượng, chủng loại các đồ dùng văn phòng phẩm mà mình cần đặt mua để tránh sai sót trong việc mua không đúng số lượng dẫn đến thất thoát, lãng phí lớn. Qua đó, bộ phận hành chính nhân sự sẽ kiểm soát được số lượng ra vào cũng như tính toán được ngay chi phí khi mua hàng văn phòng phẩm.
Hãy chung tay bảo quản văn phòng phẩm
Hãy chung tay bảo quản văn phòng phẩm

Bảo quản văn phòng phẩm

Thiết bị đồ dùng văn phòng phẩm nên để chung tại một phòng để tiện cho việc giám sát và phân bổ văn phòng phẩm. Thường xuyên giám sát số lượng văn phòng phẩm trong kho để có thể bổ sung kịp thời đồng thời đánh giá việc sử dụng văn phòng phẩm của nhân viên trong doanh nghiệp có hợp lý hay không.
Hàng văn phòng phẩm sẽ có định mức sử dụng và từng phòng ban sẽ được lập danh sách chi tiêu văn phòng phẩm phù hợp. Hàng quý, phòng hành chính nên kiểm tra lại lượng sử dụng văn phòng phẩm để có thể bổ sung cho chuẩn xác.

Bảo quản đồ dùng văn phòng phẩm tuy là công việc hàng ngày của nhân viên hành chính nhân sự trong mỗi công ty; nhưng đó cũng là vai trò và trách nhiệm của tập thể nhân viên công ty. Bộ phận hành chính nhân sự cần có những quy định và chính sách về việc sử dụng văn phòng phẩm sao cho hiệu quả và tiết kiệm nhất. Bên cạnh đó, việc phổ biến cho nhân viên về việc sử dụng những sản phẩm văn phòng phẩm hiệu quả cũng chính là góp phần xây dựng công ty, tránh lãnh phí và bảo vệ môi trường chung.